Dlaczego my?

Dlaczego my?
Jako jedyna szkoła policealna w Poznaniu posiadamy własne doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu technik farmaceutyczny:
  • pracownia techniki przyrządzania leków
  • pracownia analizy chemicznej
  • pracownia analizy leków
  • pracownia zielarska
  • pracownia anatomiczna

Tytuł technika farmaceutycznego słuchacze uzyskują po zdaniu końcowego państwowego egzaminu