Organizacja nauki

Organizacja nauki

Nauka na kierunku Ortoptystka trwa dwa lata i kończy się możliwością przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Tryb kształcenia do wyboru:

Tryb A

dzienny - zajęcia od poniedziałku do piątku

Tryb B

dzienny - zajęcia od czwartku do poniedziałku