Organizacja nauki

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika dentystycznego.

Tryb A

dzienny - zajęcia od poniedziałku do piątku

Tryb B

dzienny - zajęcia od czwartku do poniedziałku