Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe

Niedowidzenie i zez są problemem społecznym oraz medycznym, stanowią wysoki odsetek wśród dzieci młodzieży, natomiast spośród wszystkich wad refrakcji wysoka krótkowzroczność wynosi 27-45%. Badania przesiewowe dzieci szkolnych dowodzą, że ok. 50% z nich cierpi z powodu zaburzeń widzenia obuocznego (m.in. zaburzeń akomodacji, konwergencji , fuzji obrazów, stereoskopii), nierzadko mimo prawidłowej ostrości wzroku i braku wady refrakcji. Podjęcie wczesnej diagnostyki i leczenia zaburzeń w obrębie narządu wzroku, wpływa na jakość życia, chroni przed wykluczeniem z możliwości wykonywania wielu zawodów oraz inwalidztwem wzrokowym. Potrzeby kształcenia w zawodzie ortoptystka stale rosną, gdyż istnieje ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku. 

Ortoptyści znajdą zatrudnienie w:

  • gabinetach okulistycznych,
  • gabinetach optycznych i tyflopedagogicznych,
  • przychodniach leczenia zeza,
  • przychodniach pleoptycznych,
  • oddziałach okulistycznych szpitali,
  • sanatoriach leczenia zeza i niedowidzenia.

    Absolwenci tego kierunku, chcący prowadzić własną działalność gospodarczą mogą z powodzeniem otworzyć własny gabinet ortoptyczny.