Program zajęć obejmuje przedmioty

Program zajęć obejmuje przedmioty

Program zajęć obejmuje przedmioty:

·        Podstawy ortoptyki

·        Komunikacja interpersonalna

·        Podstawy anatomii i patofizjologii

·        Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna

·        Wybrane zagadnienia z pediatrii

·        Metody i techniki pracy ortoptystki

·        Badania ortoptyczne

·        Ćwiczenia ortoptyczne

·        Język migowy

·        Język angielski zawodowy

·        Bezpieczeństwo i higiena pracy