Rekrutacja on-line

Przyjmujemy absolwentów wszystkich szkół średnich

 • bez względu na wiek
 • bez egzaminów wstępnych
 • nie wymagamy matury

Liczy się kolejność zgłoszeń!

Promocja 0 zł* opłaty rekrutacyjnej

* Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł (0 zł pod warunkiem złożenia dokumentów i podpisania umowy w ciągu 7 dni od rejestracji)

Informacje dodatkowe

 • Opłata administracyjna semestralna 150 zł, płatna na początku każdego semestru
 • Obowiązek dostarczanie dokumentów w ciągu 14 dni od momentu rejestracji online do Sekretariatu WSM, w przeciwnym razie zarejestrowany kandydat nie będzie brany pod uwagę do rozpoczęcia nauki

Rejestrację kandydatów do szkoły oraz przyjmowanie dokumentów prowadzi sekretariat szkoły 

Zapisz się do naszej szkoły nie wychodząc z domu 

 • Wejdź na stronę Rekrutacji on-line
 • Uzupełnij dane niezbędne do zawarcia umowy
 • Odeślij wymagane dokumenty mailem lub pocztą tradycyjną

Zapisz się do naszej szkoły osobiście w sekretariacie szkoły

Zapraszamy do Biura Rekrutacji WSM
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 231/239
61-485 Poznań

tel. +48 61 843 07 97
kom. +48 722 330 730

sekretariat@wsm.poznan.pl 

Biuro Rekrutacji zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

Wymagane dokumenty

 • podanie
 • kwestionariusz osobowy
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, np. potwierdzenie przelewu (jeśli dotyczy)
 • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • 1 aktualne zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku (kandydat do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy)
 • potwierdzenie szczepienia na WZW B (kserokopia książeczki zdrowa lub zaświadczenie z przychodni)

Zasady rekrutacji

Kandydaci do szkoły dokonują obowiązkowej rejestracji przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów, podając wymagane w procesie rekrutacji dane osobowe oraz teleadresowe.

Uruchomienie procedury rekrutacyjnej następuje po poprawnym wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego oraz dostarczeniu do sekretariatu szkoły wymaganych dokumentów. Dokumenty możesz wysłać mailem lub pocztą albo osobiście dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Procedury przyjęcia do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej dla obcokrajowców:

*Z procedury uznania lub potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki zwalnia się:

 • świadectwa i i dokumenty wydane przez instytucję edukacyjną lub szkołę lub działającą w systemie edukacji państw należących do Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (są to Państwa: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy);
 • dyplomy EB wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) o Statucie Szkół Europejskich
 • dyplomy IB wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 • świadectwa i inne dokumenty wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (świadectwa wydane w okresie obowiązywania umów, które już wygasły nadal będą uznawane na ich podstawie)

m.in. Ukraina. Umowa dn. 11 kwietnia 2005 r między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy dająca możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach Rzeczpospolitej Polskiej bez uprzedniej nostryfikacji świadectw

W przypadku innych niewymienionych państw prosimy o kontakt z odpowiednim Kuratorium Oświaty

https://bip.men.gov.pl/ministerstwo/c16-instytucje-nadzorowane-przez-men/kuratoria-owiaty.html

W Kuratorium Oświaty uzyskacie Państwo również inne szczegółowe informacje m.in. o zasadach tłumaczeń na język polski dokumentów, świadectw i dyplomów

* Źródła wyżej zawartych informacji

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/uznanie-swiadectw-uzysk/5423,Uznanie-swiadectw-uzyskanych-za-granica.html

http://ko-gorzow.edu.pl/category/zalatwianie-spraw/uznawanie-swiadectw-uzyskanych-za-granica/

Drogi kandydacie – w przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszystkie pytania.

Napisz do nas sekretariat@wsm.poznan.pl
Zadzwoń pod nr tel. 61 843 07 97
Przyjdź do szkoły - ul. 28 czerwca 1956r. Nr 231/239, Poznań

Godziny pracy sekretariatu Wielkopolskiej Szkoły Medycznej w czasie roku szkolnego:

poniedziałek – czwartek 9.00-15.00
piątek 9:00-18:00
sobota 9:00-14:00

Godziny pracy sekretariatu Wielkopolskiej Szkoły Medycznej w czasie wakacji (lipiec - sierpień):

poniedziałek - piątek 9.00-15.00

Pliki do pobrania