Spotkanie z instruktorem firmy VITA

Dodano 06 kwietnia 2022 Spotkanie z instruktorem firmy VITA

2 kwietnia słuchacze na kierunku Technik dentystyczny zapoznali się z komputerowym projektowaniem uzupełnień stałych, Zirkon CAD/CAM i drukiem 3D, a także uczestniczyli w wykonywaniu koron ceramicznych. Podczas wizyty w laboratorium protetycznym zaznajomili się ze specyfiką metaloceramiki.

Zajęcia odbyły się pod kierunkiem międzynarodowego instruktora firmy VITA Zahnfabrik technika dentystycznego Huberta Karbowiaka oraz technika dentystycznego Jakuba Balcerzaka

Spotkanie zorganizował Igor Wojciechowski