Technik dentystyczny

Czas edukacji: 2,5 roku
Technik dentystyczny

Jeśli posiadasz zdolności manualne i lubisz precyzyjne zajęcia, a do tego masz wyobraźnię przestrzenną - kształć się w zawodzie technik dentystyczny

O kierunku

O kierunku

Zadaniem technika dentystycznego jest wspomaganie lekarza stomatologa w leczeniu narządu żucia w przypadkach różnych jakościowo i ilościowo braków uzębienia oraz prowadzenie profilaktyki chorób układu stomatognatycznego.

Technik dentystyczny zajmuje się protetyką stomatologiczną i ortodoncją. Technik dentystyczny ściśle współpracuje też z lekarzem w zakresie innych działów stomatologii: stomatologia zachowawcza, stomatologia wieku rozwojowego i chirurgia stomatologiczna

Specyfika leczenia protetycznego i ortodontycznego polega na tym, że lekarz stomatolog danej specjalności ustala diagnozę i projektuje leczenie oraz wykonuje wszystkie czynności kliniczne. Nieodzowne do tego leczenia jest jednak laboratoryjne wykonawstwo konstrukcji, tak protetycznych, jak i ortodontycznych. I tu osiągnięcie dobrych wyników jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy specjalisty lekarza stomatologa z dobrze wyszkolonym technikiem dentystycznym. Również w leczeniu chirurgicznym chirurg szczękowo-twarzowy często potrzebuje współpracy z technikiem dentystycznym.

Szkoła współpracuje z firmami z branży, które oferują szkolenia specjalistyczne dla techników dentystycznych.

Promocja 0 zł

Promocja 0 zł dotyczy opłaty wpisowego i czesnego przez cały okres nauki

Opłata administracyjna semestralna wynosi 150 zł i jest płatna na początku każdego semestru

Certyfikowane bezpłatne warsztaty

Certyfikowane bezpłatne warsztaty

Szkoła podnosi kompetencje zawodowe słuchaczy poprzez organizację,  w trakcie trwania nauki, następujących kursów:

 • Nowoczesne technologie wykonania ceramicznej korony zęba VITA
 • Nowoczesne technologie wykonania protezy szkieletowej z żywicy acetalowej i stopy metalu 
 • Technologia CAD/CAM - W ramach rozszerzonego programu nauczania, prowadzone są zajęcia z wirtualnego projektowania uzupełnień protetycznych z użyciem profesjonalnego skanera 3D i oprogramowania EXOCAD, niezbędnych elementów w technologii CAD/CAM. W trakcie szkolenia wykorzystywane są specjalistyczne moduły umożliwiające projektowanie:
  • protez częściowych (szkieletowych)
  • koron
  • mostów
  • prac na implantach

Organizacja nauki

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika dentystycznego.

Tryb A

dzienny - zajęcia od poniedziałku do piątku

Tryb B

dzienny - zajęcia od czwartku do poniedziałku

Program zajęć obejmuje przedmioty

Program zajęć obejmuje przedmioty

 • anatomia z elementami fizjologii
 • propedeutyka zdrowia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy psychologii
 • organizacja ochrony zdrowia
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • język angielski zawodowy
 • teoria ortodoncji
 • teoria techniki dentystycznej
 • materiały i technologie w technice dentystycznej
 • modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
 • technologie informatyczne
 • język migowy
 • pracownia techniki ortodontycznej
 • pracownia techniki dentystycznej
 • wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodontycznej (zajęcia praktyczne)
 • wychowanie fizyczne
 • praktyka zawodowa (4 tygodnie – 160 godzin)

Absolwenci po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje uzyskają pełne uprawnienia do pracy w pracowniach protetycznych i ortodontycznych oraz prowadzenia własnej pracowni techniczno – dentystycznej

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco