Technik farmaceutyczny

Czas edukacji: 2,5 roku
Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny ma szerokie perspektywy zatrudnienia zarówno w branży farmaceutycznej, jak i w przemyśle zielarskim i chemicznym

Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli praktyczne umiejętności z zakresu współuczestniczenia w sporządzaniu i w wytwarzaniu produktów leczniczych oraz prowadzeniu obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Bezpłatne certyfikowane warsztaty

Bezpłatne certyfikowane warsztaty

Wielkopolska Szkoła Medyczna podnosi kompetencje zawodowe słuchaczy poprzez organizację następujących kursów w trakcie trwania nauki:

 • Dermokonsultacje
 • Konsultant żywieniowy
Promocja 0 zł

Promocja 0 zł

Promocja 0 zł dotyczy opłaty wpisowego i czesnego przez cały okres nauki

Opłata administracyjna semestralna wynosi 150 zł i jest płatna na początku każdego semestru

Dlaczego my?

Dlaczego my?

Jako jedyna szkoła policealna w Poznaniu posiadamy własne doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu technik farmaceutyczny:
 • pracownia techniki przyrządzania leków
 • pracownia analizy chemicznej
 • pracownia analizy leków
 • pracownia zielarska
 • pracownia anatomiczna

Tytuł technika farmaceutycznego słuchacze uzyskują po zdaniu końcowego państwowego egzaminu

Tryb kształcenia do wyboru technik farmaceutyczny

Tryb A

dzienny - zajęcia od poniedziałku do piątku

Tryb B

dzienny - zajęcia od czwartku do poniedziałku

Program zajęć obejmuje przedmioty

Program zajęć obejmuje przedmioty

 • BHP z pierwszą pomocą
 • zdrowie publiczne
 • technologia postaci leków
 • farmakologia
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • farmakognozja
 • analiza leków 
 • pracownia techniki przyrządzania leków 
 • podstawy psychologii 
 • język angielski zawodowy i język łaciński zawodowy
 • zajęcia praktyczne (obejmują współuczestniczenie w sporządzaniu i wytwarzaniu oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, zaopatrywanie w wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środki kosmetyczne)
 • 8-tygodniowe praktyki zawodowe
Perspektywy zawodowe technik farmaceutyczny

Perspektywy zawodowe technik farmaceutyczny

Absolwenci Wielkopolskiej Szkoły Medycznej po uzyskaniu państwowego tytułu technika farmaceutycznego posiadają uprawnienia do pracy w:

 • apteki, punkty apteczne, stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • hurtownie farmaceutyczne, inspekcje farmaceutyczne  
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego
 • laboratoria chemiczne przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco