Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej drogiej, byłej  nauczycielki i koleżanki Elżbiety Brudnickiej.
Nasza droga Elżbieta była  wybitną  nauczycielką przyszłych techników dentystycznych w  Wielkopolskiej Szkoły Medycznej.  
Zaangażowaniem, sumiennością i dyscypliną była wzorem do naśladowania. Przez wiele lat swojej  nauczycielskiej pracy służyła innym ludziom i szczytnym celom. Elżbieta Brudnicka była szlachetnym człowiekiem, nauczycielem i wychowawcą. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykły, pomagający potrzebującym, szanujący słowa. Te, które wypowiadała były prawdziwa mądrością, prawdą i wskazówką życiową.
Msza święta odbędzie się 13.08.2020 w Parafii Miłosierdzia Bożego w Obornikach o godz. 10.00, po której nastąpi pogrzeb na cmentarzu parafialnym .

Szczere wyrazy współczucia dla rodziny! Cześć Jej pamięci!

Skip to content