Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych.

1 rok

Po zakończeniu nauki absolwent potrafi

 • przygotować gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty
 • przygotować pacjentów do zabiegów stomatologicznych
 • rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne oraz narzędzia stosowane w lecznictwie stomatologicznym
 • obsługiwać sprzęt diagnostyczny w gabinecie stomatologicznym
 • wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne
 • pracować w zespołach stomatologicznych metodą na cztery i sześć rąk
 • prowadzić dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych

Certyfikowane bezpłatne warsztaty!

Szkoła podnosi kompetencje zawodowe słuchaczy poprzez organizację, w trakcie trwania nauki, następujących kursów:

 • Profesjonalna asystentka ortodontyczna
 • Asystowanie przy zabiegach implantologicznych
 • Podstawy sterylizacji medycznej

Absolwent może przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Organizacja nauki

 • tryb A dzienny – zajęcia od poniedziałku do piątku
 • tryb B dzienny – zajęcia od czwartku do poniedziałku
 • tryb C stacjonarny – zajęcia od piątku do niedzieli

Program zajęć obejmuje przedmioty

 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • Propedeutyka zdrowia
 • Farmakologia
 • Zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej
 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Czynna asysta w gabinecie stomatologicznym

Słuchacze Wielkopolskiej Szkoły Medycznej zajęcia praktyczne realizują w nowocześnie wyposażonej pracowni stomatologicznej na terenie szkoły.

Skip to content