Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna to kwalifikowany średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego.

2 lata

Certyfikowane bezpłatne warsztaty!

Szkoła podnosi kompetencje zawodowe słuchaczy poprzez organizację, w trakcie trwania nauki, następujących kursów:

 • Profesjonalna asystentka ortodontyczna
 • Asystowanie przy zabiegach implantologicznych
 • Podstawy sterylizacji medycznej

Organizacja nauki

Nauka na kierunku higienistka stomatologiczna trwa dwa lata i kończy się możliwością przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Tryb kształcenia do wyboru:

 • tryb C stacjonarny – zajęcia od piątku do niedzieli

Program zajęć obejmuje przedmioty

 • podstawy przedsiębiorczości
 • organizacja ochrony zdrowia
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • propedeutyka stomatologiczna
 • edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • farmakologia
 • mikrobiologia
 • język angielski zawodowy
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • działalność profilaktyczno-lecznicza w gabinecie stomatologicznym (zajęcia praktyczne)
 • praktyka zawodowa (4 tygodnie – 160 godzin)

Perspektywy zawodowe

Higienistka stomatologiczna posiada pełne uprawnienia do pracy w:
 • gabinetach i przychodniach dentystycznych
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

Skip to content