Technik elektroradiologii
2,5 roku

Wielkopolska Szkoła Medyczna planuje rozszerzyć swoją ofertę o kształcenie na kierunku technik elektroradiolog. Rekrutacja rozpocznie się w momencie uzyskania pozwolenia na prowadzenie ww kierunku.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technika elektroradiologii będą uprawniały do:

 • obsługi aparatury elektromedycznej
 • wykonywania badań i zabiegów oraz przestrzeganie procedur z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, radiologia naczyniowa, diagnostyka izotopowa, ultrasonografia, densytometria)
 • wykonywanie badań i zabiegów oraz przestrzeganie procedur z zakresu diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia, audiometria, spirometria)
 • prowadzenia radioterapii zlecanej przez lekarza
 • współpracy przy archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce

Tryb kształcenia do wyboru:

 • tryb A dzienny – zajęcia od poniedziałku do piątku
 • tryb B dzienny – zajęcia od czwartku do poniedziałku

Program zajęć obejmuje przedmioty

 • zarys psychologii z elementami etyki,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia,
 • anatomia, fizjologia, patologia,
 • język migowy,
 • fizyka i aparatura w elektroradiologii,
 • ochrona radiologiczna,
 • diagnostyka obrazowa,
 • diagnostyka elektromedyczna,
 • radioterapia,
 • anatomia radiologiczna,
 • diagnostyka i terapia w elektroradiologii,
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 • język obcy w ochronie zdrowia,
 • wychowanie fizyczne.

Jesteś zainteresowany/a nauką na tym kierunku – dołącz do grupy na Facebooku.

Skip to content