Technik farmaceutyczny
2,5 roku

TYTUŁ TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO SŁUCHACZE UZYSKUJĄ PO ZDANIU KOŃCOWEGO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU.

Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli praktyczne umiejętności z zakresu współuczestniczenia w sporządzaniu i w wytwarzaniu produktów leczniczych oraz prowadzeniu obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymy specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

WSM JAKO JEDYNA SZKOŁA POLICEALNA W POZNANIU POSIADA WŁASNE DOSKONALE WYPOSAŻONE PRACOWNIE DO NAUKI ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY:

Pracownia techniki przyrządzania leków, pracownia analizy chemicznej, pracownia analizy leków, pracownia zielarska, pracownia anatomiczna.
WSM wraz z firmami farmaceutycznymi oraz producentami leków organizuje dla słuchaczy szkolenia, wykłady oraz wycieczki związane z nauką zawodu.

BEZPŁATNE CERTYFIKOWANE WARSZTATY W TRAKCIE NAUKI:

  • Dermokonsultacje
  • Konsultant żywieniowy

TRYB KSZTAŁCENIA DO WYBORU:

  • tryb A dzienny – zajęcia od poniedziałku do piątku
  • tryb B dzienny – zajęcia od czwartku do poniedziałku

Program zajęć obejmuje przedmioty

• BHP z pierwszą pomocą
• zdrowie publiczne
• technologia postaci leków
• farmakologia
• anatomia, fizjologia i patofizjologia
• farmakognozja
• analiza leków (obejmuje analizę i kontrolę produktów leczniczych i wyrobów leczniczych)
• pracownia techniki przyrządzania leków (obejmuje produkty lecznicze i preparaty lecznicze)
• podstawy psychologii (obejmują kompetencje personalne i społeczne)
• język angielski zawodowy i język łaciński zawodowy
• zajęcia praktyczne (obejmują współuczestniczenie w sporządzaniu i wytwarzaniu oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, zaopatrywanie w wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środki kosmetyczne)
• 8-tygodniowe praktyki zawodowe
Skip to content