Technik farmaceutyczny
2,5 roku

Technik farmaceutyczny ma szerokie perspektywy zatrudnienia zarówno w branży farmaceutycznej, jak i w przemyśle zielarskim i chemicznym.

Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli praktyczne umiejętności z zakresu współuczestniczenia w sporządzaniu i w wytwarzaniu produktów leczniczych oraz prowadzeniu obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

BEZPŁATNE CERTYFIKOWANE WARSZTATY W TRAKCIE NAUKI:

Wielkopolska Szkoła Medyczna podnosi kompetencje zawodowe słuchaczy poprzez organizację następujących kursów w trakcie trwania nauki:

  • Dermokonsultacje
  • Konsultant żywieniowy

WSM JAKO JEDYNA SZKOŁA POLICEALNA W POZNANIU POSIADA WŁASNE DOSKONALE WYPOSAŻONE PRACOWNIE DO NAUKI ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Są to: pracownia techniki przyrządzania leków, pracownia analizy chemicznej, pracownia analizy leków, pracownia zielarska, pracownia anatomiczna.

TYTUŁ TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO SŁUCHACZE UZYSKUJĄ PO ZDANIU KOŃCOWEGO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU.

TRYB KSZTAŁCENIA DO WYBORU:

  • tryb A dzienny – zajęcia od poniedziałku do piątku
  • tryb B dzienny – zajęcia od czwartku do poniedziałku

Program zajęć obejmuje przedmioty

• BHP z pierwszą pomocą • zdrowie publiczne • technologia postaci leków • farmakologia • anatomia, fizjologia i patofizjologia • farmakognozja • analiza leków (obejmuje analizę i kontrolę produktów leczniczych i wyrobów leczniczych)
• pracownia techniki przyrządzania leków (obejmuje produkty lecznicze i preparaty lecznicze) • podstawy psychologii (obejmują kompetencje personalne i społeczne) • język angielski zawodowy i język łaciński zawodowy • zajęcia praktyczne (obejmują współuczestniczenie w sporządzaniu i wytwarzaniu oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, zaopatrywanie w wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środki kosmetyczne) • 8-tygodniowe praktyki zawodowe

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Wielkopolskiej Szkoły Medycznej po uzyskaniu państwowego tytułu technika farmaceutycznego posiadają uprawnienia do pracy w:

  • Apteki, punkty apteczne, stacje sanitarno-epidemiologiczne
  • Hurtownie farmaceutyczne, inspekcje farmaceutyczne  
  • Zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego
  • Laboratoria chemiczne przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego

Skip to content