Ortoptystka/Ortoptysta *w przygotowaniu

Ortoptystka/Ortoptysta

Czas edukacji: 2 lata

Ortoptystka/Ortoptysta to pracownik służby zdrowia, działający w obszarze okulistyki. Szczególnym obszarem zainteresowań ortoptystki jest wspomaganie lekarza okulisty w diagnostyce i terapii pacjentów z niedowidzeniem, zaburzeniem widzenia obuocznego, czy chorobą zezową.

 

O kierunku ortoptystka

O kierunku ortoptystka

Ortoptystka samodzielnie, na zlecenie lekarza okulisty przeprowadza badania i ćwiczenia ortoptyczno – pleoptyczne. Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności. Ortoptystka opracowuje indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzi rehabilitację narządu wzroku, a także ściśle współpracuje z lekarzem okulistą.  Celem procedur terapeutycznych świadczonych przez ortoptystkę jest zapobieganie zaburzeniom fizjologicznego rozwoju widzenia u dzieci niedowidzących, tak ważnego z punktu widzenia ogólnie pojętego rozwoju dziecka. Ponadto do zadań ortoptystki należy wykonywanie dodatkowych, nieinwazyjnych badań okulistycznych, wspomagających pracę lekarza okulisty.

Poznaj zawód. Obejrzyj film.

 

 

Organizacja nauki

Organizacja nauki

Nauka na kierunku Ortoptystka trwa dwa lata i kończy się możliwością przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Tryb kształcenia do wyboru:

Tryb A

dzienny - zajęcia od poniedziałku do piątku

Tryb B

dzienny - zajęcia od czwartku do poniedziałku

Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe

Niedowidzenie i zez są problemem społecznym oraz medycznym, stanowią wysoki odsetek wśród dzieci młodzieży, natomiast spośród wszystkich wad refrakcji wysoka krótkowzroczność wynosi 27-45%. Badania przesiewowe dzieci szkolnych dowodzą, że ok. 50% z nich cierpi z powodu zaburzeń widzenia obuocznego (m.in. zaburzeń akomodacji, konwergencji , fuzji obrazów, stereoskopii), nierzadko mimo prawidłowej ostrości wzroku i braku wady refrakcji. Podjęcie wczesnej diagnostyki i leczenia zaburzeń w obrębie narządu wzroku, wpływa na jakość życia, chroni przed wykluczeniem z możliwości wykonywania wielu zawodów oraz inwalidztwem wzrokowym. Potrzeby kształcenia w zawodzie ortoptystka stale rosną, gdyż istnieje ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku. 

Ortoptyści znajdą zatrudnienie w:

  • gabinetach okulistycznych,
  • gabinetach optycznych i tyflopedagogicznych,
  • przychodniach leczenia zeza,
  • przychodniach pleoptycznych,
  • oddziałach okulistycznych szpitali,
  • sanatoriach leczenia zeza i niedowidzenia.

    Absolwenci tego kierunku, chcący prowadzić własną działalność gospodarczą mogą z powodzeniem otworzyć własny gabinet ortoptyczny.
Program zajęć obejmuje przedmioty

Program zajęć obejmuje przedmioty

Program zajęć obejmuje przedmioty:

·        Podstawy ortoptyki

·        Komunikacja interpersonalna

·        Podstawy anatomii i patofizjologii

·        Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna

·        Wybrane zagadnienia z pediatrii

·        Metody i techniki pracy ortoptystki

·        Badania ortoptyczne

·        Ćwiczenia ortoptyczne

·        Język migowy

·        Język angielski zawodowy

·        Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco