POLITYKA PRYWATNOŚCI

(aktualizacja 27.06.2018)

Jako Galilea Sp. z o.o., ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań, NIP 7831004671, REGON 630246466 chcemy aby każda osoba korzystająca z naszej strony internetowej miała pewność, że w najmniejszym stopniu nie naruszamy i nie zamierzamy naruszać jej zaufania i prawa do prywatności. Dlatego przedstawiamy naszą Politykę prywatności.

1. Gromadzenie danych w witrynie Galilea Sp. z o.o.

Naszą politykę prywatności i zaufania opieramy na następujących rozwiązaniach:

 1. Ograniczenie ilości zbieranych danych osobowych i ich ochrona,
 2. System rejestracji użytkowników,
 3. Prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.
 • Dostęp do możliwości i usług w witrynie Galilea Sp. z o.o. jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także zarejestrowanym użytkownikiem.
 • Jeśli chcesz jedynie przeglądać opublikowane, ogólnie dostępne materiały – możesz pozostać anonimowym gościem.
 • Istnieją jednak obszary i usługi, z których korzystać mogą tylko zarejestrowani użytkownicy. Ograniczenie dostępu do tych obszarów służy ochronie Twojej prywatności, podyktowane jest względami bezpieczeństwa serwisu, a także dążeniem do zagwarantowania odpowiedzialności użytkowników za ich aktywność w witrynie.
 • Rejestrując się w witrynie, przekazujesz nam pewne dane osobowe potrzebne do przejścia procesu rekrutacyjnego.
 • Informacje osobiste o Użytkownikach są gromadzone i przetwarzane witrynie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa wyłącznie do naszego użytku oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Z zasady nie udostępniamy nikomu, ani tym bardziej nie sprzedajemy zgromadzonych przez nas danych osobowych.
 • Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadku oraz pod warunkiem określonym poniżej:
  – jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa – gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem witryny Galilea Sp. z o.o..

2. Rejestracja, logowanie się.

Do momentu zarejestrowania się i zalogowania każdy, kto odwiedza tę witrynę, pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń i identyfikatory komputerów wywołujących witrynę. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami.

 1. Zarejestrowanie się i logowanie w naszej witrynie jest wymagane w przypadku, gdy chcesz korzystać z usług Galilea Sp. z o.o.. Umożliwia Ci bardziej efektywny kontakt z naszą firmą. Podczas rejestracji prosimy o przejście kilku kroków procesu zapisów i podanie konkretnych danych.
 2. Niepodanie danych wymaganych przy rejestracji albo podanie nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej uniemożliwi rejestrację w witrynie: nie otrzymasz hasła dostępowego, a to uniemożliwi uaktywnienie konta i logowanie się w witrynie.
 3. Formularz rejestracyjny może także zawierać miejsca na dodatkowe informacje, których – rejestrując się – nie musisz nam udostępnić.
 4. Mimo zarejestrowania się, możesz swobodnie odwiedzać naszą witrynę jako anonimowy gość. Aby jednak uzyskać dostęp do niektórych obszarów witryny i korzystać z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, niezbędne jest zalogowanie się, czyli podanie:
  – loginu
  – hasła dostępowego.

Zalogowany użytkownik przestaje być anonimowy. Dlatego zawsze masz prawo wyboru, zawsze Ty decydujesz, czy chcesz pozostać anonimowy.

3. Prawa klienta

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Galilea Sp. z o.o.w trakcie obowiązywania Umowy, badań poziomu satysfakcji ze świadczonych usług i produktów – Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu. W tym celu wystarczy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Galilea Sp. z o.o. i poinformować go o swej decyzji. (e-mail: iod@wseit.edu.pl, tel. +48 509 568 990, Paweł Rosa)

4. Używanie “cookies” (ciasteczek)

Z witryny Galilea Sp. z o.o. wysyłane są do komputerów osób ją odwiedzających i zapisywane na ich dyskach małe pliki tekstowe zwane “cookies” (“ciasteczka”). W plikach tych znajduje się identyfikator połączenia z naszą witryną oraz informacje o niektórych wykonanych podczas odwiedzin działaniach (np. o odwiedzeniu konkretnej podstrony). Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez nas do  zbierania poufnych danych. Są jednak wykorzystywane do kierowania reklam Galilea Sp. z o.o.przez Google.com do konkretnych użytkowników, aby te reklamy były najbardziej do nich dopasowane. Dzieje się to na podstawie historii przeglądania (czyli plików „cookie”) danego użytkownika.

1. Każdy może przeczytać te pliki, sprawdzając ich zawartość. Może je również swobodnie
usunąć ze swojego komputera korzystając z menu swojej przeglądarki internetowej. Lub
zrezygnować z plików „cookie” na stronie Menedżera preferencji reklam.
2. Wyłączenie informacji “cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do
witryny Galilea.

5. Zastrzeżenia – BEZ GWARANCJI!

Choć dołożymy wszelkich starań, aby spełnić standardy określone w naszej Polityce prywatności, wiemy, że nie istnieją w 100% bezpieczne systemy informatyczne. Rzetelność wobec naszych użytkowników wymaga więc, by podkreślić, że mogą wystąpić zdarzenia lub inne czynniki poza naszą kontrolą, których skutkiem będzie ujawnienie gromadzonych przez nas danych. Jeśli zdarzyłaby się taka zawiniona przez nas sytuacja, jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje w granicach i na zasadach przewidzianych przez prawo polskie.

Podkreślamy wszakże wyraźnie, że tylko dane osobowe podane podczas rejestracji w witrynie są w pełni chronione i nieujawniane publicznie na żadnej stronie witryny.

Inaczej wygląda sprawa danych osobowych podawanych przez użytkownika przy okazji przesyłania do witryny informacji, artykułów, wpisów do księgi gości, postów na forum i innych. Dane te są jawne i dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony witryny, na których zostały umieszczone. Nie mamy możliwości uchronienia użytkowników przed innymi osobami czy firmami, które te dane wykorzystają. Dlatego nie podlegają one w pełni naszej Polityce prywatności.

Zawsze jednak w takich sytuacjach pozostawiamy użytkownikom prawo decyzji, czy chcą swoje dane upublicznić.

6. Zmiany w Polityce prywatności. Informacja kontaktowa

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.
 2. Zmiany w naszej Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Gości.
 3. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności.
 4. Zarówno nas – wydawcę witryny, jak i każdego zarejestrowanego użytkownika obowiązuje zawsze aktualna Polityka prywatności. Zaglądaj tutaj od czasu do czasu, by sprawdzić, czy nie nastąpiły w niej zmiany. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 5. W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności
  jesteśmy do dyspozycji użytkowników serwisu. Prosimy w tym celu korzystać z kontaktu
  (it@wseit.edu.pl).

W przypadku Incydentu naruszenia danych należy niezwłocznie skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@wseit.edu.pl, tel. +48 509 568 990, Paweł Rosa.

Dane osobowe

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z poniższymi zapisami:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galilea Sp. z o.o. Wielkopolska Szkoła Medyczna, ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań, NIP: 7831004671.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Paweł Rosa; e-mail: iod@wseit.edu.pl. 
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
 4. a) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz odbywania kształcenia w Galilea sp. z o.o. Wielkopolskiej Szkole Medycznej; (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);
 5. b) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań związanych z zawarciem z Galilea sp. z o.o. Wielkopolską Szkołą Medyczną umowy o naukę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);
 6. c) realizacji zawartej przez Panią/Pana z Galilea sp. z o.o. Wielkopolską Szkołą Medyczną umowy o naukę (z pkt. a), której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);
 7. d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Galilea sp. z o.o. Wielkopolskiej Szkole Medycznej w związku z jej działalnością w zakresie kształcenia i realizacją zawartych umów z pkt. a (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO);
 8. e) rozliczeń finansowych, w tym ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO);
 9. f) wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych dla potrzeb wewnętrznych Galilea sp. z o.o. Wielkopolskiej Szkoły Medycznej i Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty oraz na pisemny wniosek innych instytucji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
 11. a) realizacji marketingu własnego przez Galilea sp. z o.o. Wielkopolską Szkołą Medyczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);
 12. b) organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, wykładów otwartych promocji, ankiet;
 13. c) prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu;
 14. d) realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu;
 15. e) prowadzenia monitoringu wizyjnego na podstawie art. 22 Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych –RODO, od dnia wejścia w życie w/w.
 16. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
 17. a) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 18. b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 19. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych.
 20. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody
 21. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 22. a) dla potrzeb rekrutacji: przez okres do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez 12 miesięcy;
 23. b) dla potrzeb kształcenia: przez okres do czasu jego zakończenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 24. c) dla potrzeb marketingu własnego Galilea sp. z o.o. Wielkopolskiej Szkoły Medycznej: przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
 25. d) dla potrzeb realizacji pozostałych celów przetwarzania wymienionych w p. 2: przez okres do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Galilea sp. z o.o. Wielkopolskiej Szkoły Medycznej, stanowiących podstawę do takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana wobec niego sprzeciwu.
 26. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 27. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (art. 13 ust. 1 pkt. f RODO).
 28. Aktualizacje przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, są publikowane na stronie internetowej jest Galilea sp. z o.o. Wielkopolskiej Szkoły Medycznej.
 29. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 30. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Skip to content