Na V semestrze kierunku Technik dentystyczny, realizowane są aktualnie ćwiczenia z projektowania uzupełnień protetycznych w programie Exocad. Zajęcia odbywają się w dwuosobowych zespołach, ponieważ to sprzyja indywidualnemu podejściu do każdego z uczestników oraz pozwala na wnikliwsze zapoznanie się uczniów z nowoczesną technologią. Zajęcia, co dostrzegają słuchacze, znacząco rozszerzają ich wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowania systemów informatycznych w protetyce. Znajomość podstaw programu Exocad to cenna umiejętność mogąca pomóc w łatwiejszym znalezieniu pracy w przyszłości.

Zajęcia prowadzi dr n. med. Arkadiusz Rutkowski

Skip to content