Nasze słuchaczki z kierunku Higienistka stomatologiczna prowadziły zajęcia z edukacji i promocji zdrowia w profilaktyce stomatologicznej w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce pod Poznaniem.

Skip to content