Technik masażysta

Technik masażysta jest przygotowany do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej. Dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu, w kształceniu masażystów koncentrujemy się na zajęciach praktycznych.

2 lata

Technik masażysta po ukończeniu nauki w WSM potrafi

 • wykonać masaż klasyczny i segmentarny, drenaż limfatyczny, masaż izometryczny, masaż metodą Schantala oraz masaż sportowy i kosmetyczny
 • stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych
 • ocenić reakcję pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu
 • obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu

Certyfikowane warsztaty!

Wielkopolska Szkoła Medyczna podnosi kompetencje zawodowe słuchaczy poprzez organizację, w trakcie trwania nauki, następujących kursów:

 

 • Podstawy aplikacji elastycznego plastra medycznego (kinesiotaping) – metoda terapeutyczna w fizjoterapii polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze
 • Kurs masaży orientalnych – słuchacze nabędą umiejętności w zakresie masażu pałeczkami bambusowymi oraz masażu stemplami ziołowymi – Pantai Luar

TYTUŁ TECHNIKA MASAŻYSTY SŁUCHACZE UZYSKUJĄ PO ZDANIU KOŃCOWEGO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU.

Organizacja nauki

Nauka trwa dwa lata i kończy się uzyskaniem państwowego tytułu technika masażysty.

Tryb kształcenia do wyboru

 • tryb A dzienny – zajęcia od poniedziałku do piątku
 • tryb C stacjonarny – zajęcia od piątku do niedzieli

Program zajęć obejmuje przedmioty

 • anatomia i fizjologia
 • propedeutyka zdrowia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • wybrane zagadnienia kliniczne
 • zarys fizjoterapii
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • teoria masażu
 • organizacja ochrony zdrowia
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • język angielski zawodowy
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • pracownia masażu
 • zajęcia praktyczne na placówkach
 • praktyki zawodowe (4 tygodnie – 120 godzin)

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Wielkopolskiej Szkoły Medycznej po uzyskaniu państwowego tytułu technika masażysty posiadają uprawnienia do pracy w:

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali, uzdrowisk, przychodni
 • gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, gabinetach kosmetycznych
 • klubach sportowych

Dodatkowo absolwenci wyposażeni są w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Skip to content