Rekrutacja

Przyjmujemy absolwentów wszystkich szkół średnich

 • bez względu na wiek

 • bez egzaminów wstępnych

 • nie wymagamy matury!

Liczy się kolejność zgłoszeń!

 • Im szybciej złożysz komplet dokumentów i podpiszesz umowę o naukę, tym większą masz szansę na bezpłatną naukę

 • Promocja 0 zł dotycząca wpisowego i czesnego

 • Opłata administracyjna semestralna 150 zł, płatna raz na początku każdego semestru
  Obowiązek dostarczanie dokumentów w ciągu 14 dni od momentu rejestracji online do Sekretariatu WSM w przeciwnym razie zarejestrowany kandydat nie będzie brany pod uwagę do rozpoczęcia nauki

Zapisu do Szkoły należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów (REKRUTACJA ON-LINE)

Rejestrację kandydatów do Szkoły oraz przyjmowanie dokumentów prowadzi Sekretariat Szkoły

Jak się zapisać do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej?

Istnieją dwie możliwości

Nie wychodząc z domu Zapisz się on line

 • Wejdź na stronę Rekrutacji on-line
 • Uzupełnij dane niezbędne do zawarcia umowy
 • Odeślij wymagane dokumenty mailem lub pocztą tradycyjną

 

Osobiście w sekretariacie szkoły  

przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa

W związku z powyższym prosimy o:

 • przychodzenie do sekretariatu w maseczkach,
 • dezynfekowanie rąk przy użyciu środka antyseptycznego dostępnego przy wejściu,
 • zachowywanie bezpiecznego odstępu (min. 1,5 m) między innymi osobami.

WYMAGANE DOKUMENTY

 •  Podanie
 • Kwestionariusz osobowy
 • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • 1 aktualne zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku (kandydat do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy)
 • potwierdzenie szczepienia na WZW B (kserokopia książeczki zdrowa lub zaświadczenie z przychodni).

W okresie rekrutacji Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci do Szkoły dokonują obowiązkowej rejestracji elektronicznej na stronie internetowej: https://www.wsm.poznan.pl/rekrutacja/ poprzez Elektroniczny Rejestr Kandydatów, podając wymagane w procesie rekrutacji dane osobowe oraz teleadresowe.

Uruchomienie procedury rekrutacyjnej następuje po poprawnym wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego oraz dostarczeniu do Sekretariatu Szkoły wymaganych dokumentów. Dokumenty możesz wysłać mailem lub pocztą, albo osobiście dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Procedury przyjęcia do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej dla obcokrajowców:

*Z procedury uznania lub potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki zwalnia się :

  • świadectwa i i dokumenty wydane przez instytucję edukacyjną lub szkołę lub działającą w systemie edukacji państw należących do Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (są to Państwa: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy);
  • dyplomy EB wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) o Statucie Szkół Europejskich
  • dyplomy IB wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  • Świadectwa i inne dokumenty wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (świadectwa wydane w okresie obowiązywania umów, które już wygasły nadal będą uznawane na ich podstawie).

  m.in. Białoruś. Umowa z dn. 28 kwietnia 2005 między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi dająca możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach Rzeczpospolitej Polskiej bez uprzedniej nostryfikacji świadectw

  m.in. Ukraina. Umowa dn. 11 kwietnia 2005 r między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy dająca możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach Rzeczpospolitej Polskiej bez uprzedniej nostryfikacji świadectw

  W przypadku innych niewymienionych państw prosimy o kontakt z odpowiednim Kuratorium Oświaty

  https://bip.men.gov.pl/ministerstwo/c16-instytucje-nadzorowane-przez-men/kuratoria-owiaty.html

  W Kuratorium Oświaty uzyskacie Państwo również inne szczegółowe informacje m.in. o zasadach tłumaczeń na język polski dokumentów, świadectw i dyplomów

   

  * Źródła wyżej zawartych informacji

  http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/uznanie-swiadectw-uzysk/5423,Uznanie-swiadectw-uzyskanych-za-granica.html

  http://ko-gorzow.edu.pl/category/zalatwianie-spraw/uznawanie-swiadectw-uzyskanych-za-granica/

  Drogi kandydacie – w przypadku pytań i wątpliwości

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszystkie pytania.

  Napisz do nas sekretariat@wsm.poznan.pl
  Zadzwoń pod nr tel. 61 843 07 97
  Przyjdź do szkoły – ul. 28 czerwca 1956r. 231/239, Poznań
  Godziny pracy Sekretariatu Wielkopolskiej Szkoły Medycznej w czasie roku szkolnego:

  poniedziałek – czwartek 9.00-15.00
  piątek 9:00-18:00
  sobota 9:00-14:00
  W czasie trwania wakacji (lipiec – sierpień) sekretariat czynny od pn-pt w godzinach 9-15

  Skip to content