Cyfrowy technik dentystyczny

Dodano 04 listopada 2022

Nasza szkoła od kilku lat w pełni realizuje program nauczania dający absolwentom kierunku Technik dentystyczny podstawy pracy w środowisku wirtualnym. Realizowany jest on w formie pokazów, ale również indywidualnych sesji, w trakcie których uczniowie zapoznają się z działaniem skanera laboratoryjnego, projektują podstawowe uzupełnienia z protetyki stałej oraz poruszają się w dodatkowych modułach oprogramowania Exocad np. ModelCreator czy też PartialCad. 

Zajęcia prowadzi dr n. med. Arkadiusz Rutkowski