Higienistka stomatologiczna

Czas edukacji: 2 lata

Higienistka stomatologiczna wykonuje świadczenia stomatologiczne z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczy w procesie leczenia

Kod zawodu: 325102

 
 
Uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Ukończenie tego kierunku daje większe kwalifikacje zawodowe w stosunku do asystentki stomatologicznej

Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe higienistka stomatologiczna uzyskuje uprawnienia do:

 • wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa - badanie jamy ustnej, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia (usuwanie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie zębów)
 • samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej
 • samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • udzielania instruktażu higieny jamy ustnej

Poznaj zawód. Obejrzyj film

Program zajęć obejmuje przedmioty

Program zajęć obejmuje przedmioty

 • podstawy przedsiębiorczości
 • organizacja ochrony zdrowia
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • propedeutyka stomatologiczna
 • edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • farmakologia
 • mikrobiologia
 • język angielski zawodowy
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • działalność profilaktyczno-lecznicza w gabinecie stomatologicznym (zajęcia praktyczne)
 • praktyka zawodowa (210 godzin)
Certyfikowane bezpłatne warsztaty

Certyfikowane bezpłatne warsztaty

Wielkopolska Szkoła Medyczna podnosi kompetencje zawodowe słuchaczy poprzez organizację, w trakcie trwania nauki bezpłatnych warsztatów:

 • Lecznicze profilaktyczne płukanki roślinne do jamy ustnej
 • Profesjonalna higienizacja pacjenta - piaskowanie i skaling za pomocą urządzenia EMS

Organizacja nauki

Nauka na kierunku higienistka stomatologiczna trwa 2 lata i kończy się możliwością przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

tryb C

stacjonarny - zajęcia od piątku do niedzieli

Czesne

Czesne

100 zł za miesiąc w trybie C

opłata administracyjna semestralna 150 zł i jest płatna na początku każdego semestru

Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe

Słuchacze Wielkopolskiej Szkoły Medycznej uczą się zawodu w nowocześnie wyposażonej pracowni stomatologicznej na terenie szkoły (m.in. w piaskarkę EMS)

Absolwenci po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje uzyskają pełne uprawnienia do pracy w:

 • gabinetach i przychodniach dentystycznych
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

 

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco