Dlaczego my?

Wielkopolska Szkoła Medyczna została założona w 1995 roku. Obecnie jest największą i najstarszą w Wielkopolsce niepubliczną szkołą medyczną z uprawnieniami szkoły publicznej. W szkole realizowany jest program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zobacz film o szkole

Poznaj naszą szkołę. Obejrzyj film

Zobacz inne filmy

 

  • Własne nowoczesne laboratoria i pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do nauki zawodów
  • Bezpłatne konsultacje przygotowujące do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzane przez nauczycieli WSM, którzy są egzaminatorami CKE
  • Szkoła organizuje egzaminy próbne
  • Ścisła współpraca z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
  • Atrakcyjne czesne
  • 28 letnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach medycznych
  • Świetna kadra dydaktyczna z tytułami naukowymi (profesorowie, doktorzy) oraz najlepsi praktycy
  • Program lojalnościowy Galilea Club
  • Dodatkowe certyfikowane warsztaty
  • Wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Tryb kształcenia do wyboru

Tryb A

dzienny - zajęcia od poniedziałku do piątku

Tryb B

dzienny - zajęcia od czwartku do poniedziałku

Tryb C

stacjonarny - zajęcia od piątku do niedzieli

Baza dydaktyczna

Prawidłowa realizacja treści objętych programem nauczania, a co za tym idzie uzyskaniem zatrudnienia po ukończeniu nauki, możliwa jest dzięki odpowiedniemu zapleczu dydaktycznemu jakie posiada Wielkopolska Szkoła Medyczna. W budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 231/239 mieszczą się pracownie farmaceutyczne, sale do masażu oraz sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i sale ćwiczeń, zaś laboratoria protetyczne są zlokalizowane przy ul. Grabowej 22 w Poznaniu

Możliwość łączenia pracy z nauką

Nauka trwa 2 lata lub 2,5 roku w zależności od kierunku. Nabór odbywa się dwukrotnie, zajęcia rozpoczynają się we wrześniu lub w lutym

Zapraszamy do Biura Rekrutacji WSM

Adres
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 231/239
61-485 Poznań

Telefon
61 843 07 97, 722 330 730

Godziny pracy sekretariatu
Poniedziałek - czwartek 09:00 - 16:00
Piątek 09:00 - 18:00
Sobota 09:00 - 14:00

Podczas wakacji sekretariat zaprasza od poniedziału do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00