Technik farmaceutyczny

Czas edukacji: 2,5 roku

Technik farmaceutyczny sporządza i wytwarza produkty lecznicze oraz prowadzi obrót produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

Kod zawodu: 321301

Dlaczego my?

Dlaczego my?

Jako jedyna szkoła policealna w Poznaniu posiadamy własne doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu technik farmaceutyczny:
 • pracownia techniki przyrządzania leków
 • pracownia analizy chemicznej
 • pracownia analizy leków
 • pracownia zielarska
 • pracownia anatomiczna

Tytuł technika farmaceutycznego słuchacze uzyskują po zdaniu końcowego państwowego egzaminu

Poznaj zawód. Obejrzyj film

Program zajęć obejmuje przedmioty

Program zajęć obejmuje przedmioty

 • BHP z pierwszą pomocą
 • zdrowie publiczne
 • technologia postaci leków
 • farmakologia
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • farmakognozja
 • analiza leków 
 • pracownia techniki przyrządzania leków 
 • podstawy psychologii 
 • język angielski zawodowy i język łaciński zawodowy
 • zajęcia praktyczne (obejmują współuczestniczenie w sporządzaniu i wytwarzaniu oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, zaopatrywanie w wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środki kosmetyczne)
 • praktyki zawodowe 210 godzin
Bezpłatne certyfikowane warsztaty

Bezpłatne certyfikowane warsztaty

Wielkopolska Szkoła Medyczna podnosi kompetencje zawodowe słuchaczy poprzez organizację bezpłatnych warsztatów w trakcie trwania nauki:

 • Leczenie przez żywienie - podstawy żywienia klinicznego - żywienie do i pozajelitowe
 • Rola farmaceuty w leczeniu chorób nowotworowych – przygotowanie leków cytostatycznych
Organizacja nauki

Organizacja nauki

Tryb A

dzienny - zajęcia od poniedziałku do piątku

Tryb B

dzienny - zajęcia od czwartku do poniedziałku

Czesne

Czesne

50 zł za miesiąc w trybie A
100 zł za miesiąc w trybie B

Opłata administracyjna semestralna 150 zł i jest płatna na początku każdego semestru

Perspektywy zawodowe technik farmaceutyczny

Perspektywy zawodowe technik farmaceutyczny

Absolwenci Wielkopolskiej Szkoły Medycznej po uzyskaniu państwowego tytułu technika farmaceutycznego posiadają uprawnienia do pracy w:

 • apteki, punkty apteczne, stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • hurtownie farmaceutyczne, inspekcje farmaceutyczne  
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego
 • laboratoria chemiczne przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco