Promocja 0 zł

Dodano 23 sierpnia 2022 Promocja 0 zł

Promocja 0 zł dotyczy opłaty wpisowego i czesnego przez cały okres nauki.

Kandydat do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej w trakcie kształcenia ponosi tylko opłatę administracyjną semestralną, która wynosi 150 zł i jest płatna na początku każdego semestru.