Technologia CAD/CAM w WSM

Dodano 25 stycznia 2023

Jednym z działów współczesnej, estetycznej stomatologii jest technika dentystyczna, która ściśle współpracuje z kliniczną protetyką stomatologiczną. Każde uzupełnienie protetyczne powstaje w zespole technik - lekarz, więc wzajemne, pełne, wielowymiarowe porozumienie między laboratorium a gabinetem jest istotnym elementem owocnej współpracy. Do rewolucji, na którą już nie mamy wpływu, możemy tylko dołączyć i tym nurtem podążać doskonaląc swoje umiejętności. 
Precyzja i powtarzalność technologii cyfrowych wymusza na lekarzach dentystach konieczność dokształcania się i inwestycje m. in. w skanery wewnątrzustne, które bez odzewu ze strony technicznej nie miałyby możliwości bytu. Dlatego jedyną, właściwą drogą w kształceniu techników dentystycznych jest wprowadzenie regularnych zajęć z technologii komputerowych. 

Nasza szkoła posiada szerokie możliwości doskonalenia słuchaczy w zakresie cyfrowego przygotowania do pracy w nowoczesnych pracowniach protetycznych. Wielkopolska Szkoła Medyczna jako jedyna w Wielkopolsce i nieliczna w Polsce jest wyposażona w pełny system CAD/CAM.

Szkoła posiada: salę komputerową ze stanowiskami zaopatrzonymi w wielomodułowe oprogramowanie Exocad, frezarkę 5-osiową Aidite, piec do synteryzacji cyrkonu, profesjonalny laboratoryjny skaner 3D Medit oraz drukarkę Asiga Max. Szkoła współpracuje z wieloma renomowanymi firmami protetycznymi w Polsce, m. in. z firmą TAG Dental.

Zajęcia z technologii komputerowych, podczas których słuchacze zapoznają się z cyfrowymi możliwościami wykonywania uzupełnień protetycznych, wprowadzane są stopniowo, najpierw w formie pokazów, a następnie praktycznych zajęć z projektowania różnych uzupełnień protetycznych oraz ich frezowania i drukowania. Zajęcia z technologii komputerowych CAD/CAM prowadzi dr n. med. Arkadiusz Rutkowski.