O kierunku

O kierunku

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

  • wykonywać zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej twarzy i ciała 
  • wykonywać zabiegi z zakresu kosmetyki upiększającej
  • wykonywać zabiegi kosmetyki leczniczej

Tytuł technik usług kosmetycznych słuchacze uzyskują po zdaniu końcowego państwowego egzaminu