O kierunku ortoptystka

O kierunku ortoptystka

Ortoptystka samodzielnie, na zlecenie lekarza okulisty przeprowadza badania i ćwiczenia ortoptyczno – pleoptyczne. Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności. Ortoptystka opracowuje indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzi rehabilitację narządu wzroku, a także ściśle współpracuje z lekarzem okulistą.  Celem procedur terapeutycznych świadczonych przez ortoptystkę jest zapobieganie zaburzeniom fizjologicznego rozwoju widzenia u dzieci niedowidzących, tak ważnego z punktu widzenia ogólnie pojętego rozwoju dziecka. Ponadto do zadań ortoptystki należy wykonywanie dodatkowych, nieinwazyjnych badań okulistycznych, wspomagających pracę lekarza okulisty.

Poznaj zawód. Obejrzyj film.