Organizacja nauki

Tryb kształcenia do wyboru
Tryb A

dzienny - zajęcia od poniedziałku do piątku

Tryb C

stacjonarny - zajęcia od piątku do niedzieli