Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Wielkopolskiej Szkoły Medycznej po uzyskaniu państwowego tytułu technika masażysty posiadają uprawnienia do pracy w:

  • zespołach rehabilitacyjnych szpitali, uzdrowisk, przychodni
  • gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, gabinetach kosmetycznych
  • klubach sportowych

Dodatkowo absolwenci wyposażeni są w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Posiadamy również kierunek technika masażysty w szkole policealnej w Szczecinie